Kiezen voor geluk bij je studiekeuze

De cijfers liegen er niet om: het percentage studenten dat in of na het eerste jaar stopt met hun huidige opleiding ligt volgens verschillende onderzoeken tussen de 20% en 30%. 

In mijn werk houd ik me dagelijks bezig met jongeren die totaal geen idee hebben welke studie zij nou willen gaan doen. En steeds vaker; ze dachten het wel te weten, maar zijn toch gestopt. En ook steeds vaker; na havo of vwo wordt er bewust gekozen voor beroepsonderwijs (MBO).

Oorzaken verkeerde studiekeuzes en vooroordelen

Er zijn twee groepen ‘verkeerde studiekiezers’. De jongere die gewoonweg een verkeerde keuze heeft gemaakt. Iemand die bijvoorbeeld dacht dat een bedrijfskundige opleiding zou passen, maar het liefst heel praktisch bezig is. Het gaat hier om een studie die niet overeen komt met de verwachtingen. Soms gaat het om een studie die als niet leuk genoeg wordt ervaren. De andere groep is die van de jongeren die door omstandigheden niet op de juiste plek zitten. Regelmatig door problemen die niet direct op te lossen zijn.

Studiekeuze begeleiding

Voor de eerste groep biedt Studiekeuze Bootcamp dé oplossing. Deze effectieve methode biedt jongeren zelfinzicht, een passende studiekeuze en daardoor een hoge studiekeuze tevredenheid. Dat blijkt ook weer uit ons klanttevredenheid en effectiviteits onderzoek dat wij onlangs hielden onder 2500 oud studiekeuze bootcamp deelemers. Wij hebben kennis van en aandacht voor drie belangrijke zaken als het gaat om studiekeuze begeleiding: wie ben je (wat vaak de ingewikkeldste vraag is voor jongeren), wat kan je en wat wil je? De eerste zit vaak in oprechte aandacht. Het vraagt om de juiste vaardigheden erachter te komen wat iemand zijn drijfveren (energiegevers) zijn. Iedereen heeft ze. Helaas zijn er vaak teveel energievreters in het leven. Uitgaan van van je energie geeft, is het uitgangspunt van iedere Studiekeuze Bootcamp. En dat werkt! 95 % is van plan zijn studie af te ronden en 100 % is blij met zijn uiteindelijke baan!

Mentale klachten en kansenongelijkheid

De toename van mentale klachten onder jongeren is schrikbarend en helaas dagelijks aan de orde.  Eenzaamheid, psychische klachten en stress zijn slechts enkele voorbeelden. Bijna 1 op de 5 jongeren kampt met deze problematiek. Deze groep jongeren vormt de tweede groep uitvallers en is door mij helaas niet altijd te helpen en dat frustreert me enorm.

Een ander groeiend probleem is kansenongelijkheid. Kinderen van rijke, hoogopgeleide ouders gaan met elkaar naar dezelfde basisschool, maar ook leerlingen van armere lager opgeleide ouders komen veelal slechts alleen met elkaar in de klas terecht. Steeds vaker krijgen leerlingen met dezelfde studieresultaten verschillende schooladviezen.

 

De rol van geluk en persoonlijke ontwikkeling

Jongeren werken meer dan ooit tevoren. Maar ze hebben wel andere normen en waarden dan wij (generatie x) van huis uit hebben meegekregen. De vaste baan met bijbehorend inkomen, is ondergeschikt geworden aan (werk)plezier en persoonlijke ontwikkeling. Mijn collega Viviana schreef een informatief blog over de generatieverschillen bij studiekeuze. Minder keuzes voor het leven, maar meer keuzes waar je nú gelukkig van wordt.

 

Dit blog is geschreven door Linda van der Wel.  Zij is partner bij Studiekeuze bootcamp en werkt daarnaast bij Curio (de beroepsopleider van West-Brabant). Ze brengt haar ervaring in HR en talentontwikkeling in bij het begeleiden van jongeren in hun studiekeuzeproces. Ze is als moeder van een 18 jarige dochter en 14 jarige zoon ook ervaringsdeskundige. Haar dochter is afgelopen schooljaar gestart aan een rechtenstudie op de universiteit van Tilburg en samen met haar zoon zit ze opnieuw in VWO 3 ;).