Numerus Fixus, decentrale selectie en Plan B

Help! De studie van jouw keuze is een numerus fixus studie. Wat zijn je kansen en belangrijk ook, welke alternatieven zijn er.

Laten we eerst eens stil staan bij wat het eigenlijk is.

Numerus Fixus

Numerus fixus is Latijn en staat voor vastgesteld aantal.
Bij numerus fixus kunnen studenten op verschillende manieren worden geselecteerd, zoals op basis van een toelatingsexamen of de eindexamencijfers, of een (gewogen) loting.
Het systeem van “numerus fixus” werd jaren in Nederland gebruikt. Er zijn twee soorten te benoemen:

  1. Opleidingsfixus: er zijn landelijk meer aanmeldingen voor een opleiding dan er plaatsen beschikbaar zijn
  2. Instellingsfixus: er zijn meer aanmeldingen voor een opleiding bij één bepaalde instelling dan er plaatsen bij die bepaalde instelling zijn. In dit geval kunnen studenten wel de opleiding volgen, maar niet altijd aan de instelling van hun eerste keuze.

Decentrale selectie

In 1999 werd het systeem van “decentrale selectie” ingevoerd, naast de “numerus fixus”, die voor toewijzing van zeker de helft van de plaatsen zorgde. Ook werden vanaf 1999 aanmeldingen van studenten die gemiddeld een acht of hoger op hun eindexamen haalden centraal ingeloot (de zogenaamde 8-plusplaatsen).

Deze centrale loting (8-plus plaatsen) werd met ingang van het studiejaar 2017/2018 afgeschaft, zodat vanaf dat moment alle opleidingsplaatsen middels “decentrale selectie” worden toegewezen.

Bij de “decentrale selectie” kiest de opleiding de studenten uit waarvan ze denken dat die het beste passen bij hun opleiding. Je moet je vóór 15 januari aanmelden voor de decentrale selectie. Vóór 15 april krijg je dan de uitslag. Als je dan wordt afgewezen heb je nog tijd om je voor een andere opleiding aan te melden. Je alternatieven, of ook wel Plan B.

Voor welke studies er komend jaar een numerus fixus geldt zie je hier op studiekeuze123 (pdf).

Regels opleidingsinstellingen decentrale selectie

Voor de decentrale selectie gelden enkele landelijke regels.

Je mag in één jaar voor maximaal twee ‘decentrale selectieopleidingen’ meedoen met de selectieprocedure.

Dat kan ook dezelfde opleiding zijn bij twee verschillende instellingen. Maar dit geldt ook weer niet voor iedere studie, zoals geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde. Hierbij mag je mag maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure. Studenten mogen in totaal maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding. Maar dat geldt ook weer niet voor alles studies, zoals bv. geneeskunde, dan mag je niet 3x op dezelfde universiteit meedoen.

Bij decentrale selectie zijn in sommige gevallen ook je eerdere schoolprestaties van belang, kan een intelligentieonderzoek onderdeel van de selectie zijn en wordt er gekeken naar je persoonlijkheidskenmerken en je motivatie. En dat verschilt weer per onderwijsinstelling. Dus lees je goed in van te voren.

Hieronder een tijdlijn voor je inschrijving:
Tijdlijn voor je inschrijving

Plan B

Als jouw studie van je keuze een numerus fixus studie is, waarbij een decentrale selectie is, is het verstandig om tijdig ook op zoek te gaan naar alternatieven. Zodat je bij afwijzing een plan B hebt. Vaak wordt er gekeken naar studies die een goede basis vormen om het jaar erop alsnog toegelaten te worden. Denk bij een studie Geneeskunde bijvoorbeeld aan biomedische wetenschappen. Maar wat als je telkens opnieuw wordt afgewezen, is dit alternatief dan wel een juiste voor jou? Want biomedische wetenschappen leidt op tot een ander beroep dan geneeskunde en past dat dan wel bij jou, bij “wie je bent”, “wat je kunt” en “wat je wilt”?

Ga daarom tijdig op zoek naar een Plan B, zodat je bij eventuele afwijzing van je studie van je eerste keuze, voldoende tijd hebt om je hiervoor in te schrijven en ook gemotiveerd aan de slag kunt gaan.

Heb je nog vragen?

Je kunt me altijd bellen, mailen of appen.
Viviana PoortViviana Poort
tel: 06 – 50 690 304
mail: kies.studieloopbaanadvies@gmail.com
of neem voor meer informatie over studiekeuze een kijkje op mijn website: www.kies-studieloopbaanadvies.nl