Wat je moet geeft geen motivatie!

Wat je wilt en past bij wie je bent, dat geeft motivatie!

Wist je dat de motivatie van Nederlandse leerlingen opvallend laag is in vergelijking met andere landen (Onderwijsinspectie, 2015; OECD, 2016). Dat op zich is al voldoende reden om kritisch te kijken naar de wijze waarop wij tieners stimuleren en onderwijzen. Je kunt je voorstellen dat dit gebrek aan motivatie in het ‘online onderwijs’ alleen maar toeneemt! Het gebrek aan motivatie werkt door in de rest van je leven. Om hier verandering in aan te brengen is het goed te weten hoe dit mechanisme werkt en hoe we er invloed op uit kunnen oefenen.

Motivatie neemt toe wanneer de leeromgeving aan drie psychologische basisbehoeften voldoet; autonomie, competentie en sociale verbondenheid (Ryan & Deci, 2000).

Vrjiheid voelen en krijgen om eigen keuzes te maken naar eigen waarden en interesses

Vertrouwen hebben in eigen kunnen
Voldoende capaciteiten hebben

Gezien worden, ertoe doen, je gewaardeerd voelen

Het tienerbrein

Het tienerbrein is met name gericht op succeservaringen op korte termijn. De motivatie kan er dus zomaar onderuit slaan als datgene wat je voor de korte termijn hebt bedacht niet aansluit bij DE stip op de horizon, het perspectief. Om deze drie basisbehoeften volop te kunnen benutten bij je studiekeuze en daarmee je toekomst is het belangrijk dat je zicht hebt op deze drie pijlers. Want hoe kies je iets wat bij jouw vaardigheden past, wanneer je niet weet wat jouw specifieke vaardigheden zijn?

En wanneer je niet precies weet waar jouw interesses liggen en wat jouw waarden zijn. Hoe leidt dat dan tot opties die je boeien en waar je van groeit? En hoe kun je vertrouwen hebben in je eigen kunnen als je onvoldoende kennis hebt van wat er van je gevraagd wordt en wat jij hiervoor precies moet kunnen?

Motivatie voor school weer terugkrijgen?

Wil je zicht krijgen op de drijfveren van jouw kind zodat het de motivatie voor school weer terugkrijgt?

Een goed studiekeuzetraject geeft je deze inzichten! Studiekeuze bootcamp® zorgt ervoor dat je na één dagdeel naar huis gaat met:

  • Zelfvertrouwen en motivatie, want jij weet wat je vaardigheden, drijfveren en interesses zijn, kortom: je weet wat je kan, wie je bent en wat je wilt.
  • Jouw persoonlijke studiekeuze TOP 5, waarbij we ook oog hebben voor de inhoud van de studie en het loopbaanperspectief.
  • Een actieplan!

Onderzoek naar motivatie

Ben je benieuwd wat er uit het onderzoek naar motivatie onder VO leerlingen is gebleken en de adviezen die hieruit naar voren zijn gekomen; https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Motivatie-bij-coronacrisis.pdf

Meer weten? Onze studiekeuze bootcamp adviseur Nynke van der Werf vertelt graag meer en helpt je verder.

Bronnen:
Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000a). Self determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55, 68-78.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000b). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.

OECD (2016). Netherlands 2016: Foundations for the Future. Reviews of National Policies for Education. Paris: OECD Publishing.

Onderwijsinspectie (2019). Motivatie om te leren. Motiverende kenmerken van voortgezet onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Onderwijsinspectie (2015). De staat van het onderwijs: Onderwijsverslag 2013/2014. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.