Waaier aan mogelijkheden

Er waait een nieuwe wind op het Ministerie van Onderwijs

Niet alleen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen gaan een verandering in de politiek betekenen. Ook op het Ministerie van Onderwijs zijn vernieuwingen ingezet met de komst van minister Dijkgraaf in januari 2022. Er waait een nieuwe wind op het Ministerie van Onderwijs.

Wie is hij? En wat zijn de plannen die we vanuit Studiekeuze bootcamp® nauwlettend volgen?

Robbert Dijkgraaf is hoogleraar theoretische natuurkunde en oa van 2012 tot 2022 directeur geweest van het Institute for Advanced Study in Princeton. Hij besloot de overstap naar de Nederlandse politiek te maken om ‘mee te kunnen werken aan een toekomst waar iedereen vrij is om zich ten volle te ontwikkelen en te kunnen zijn wie ze willen zijn’.

Met zijn drive en ambitie om dit waar te maken heeft hij recent drie onderwerpen op tafel gelegd:

  1. We moeten af van het idee dat onderwijs een hiërarchie kent
  2. Het bindend studieadvies dient te worden herzien
  3. We starten een Toekomstverkenning over het onderwijs in 2040

 

De hiërarchie in het vervolgonderwijs

We denken in Nederland heel één dimensionaal over wat het betekent om je te ontwikkelen, namelijk of je de stof voor een toets goed genoeg kent, of je cognitief bent, goed kan rekenen etc. Aan de andere kant zijn er een heleboel vaardigheden die ook belangrijk zijn, maar waar nu op middelbare scholen weinig aandacht aan wordt besteed, zoals ondernemerschap, ben je praktisch, kun je goed in een team werken. Deze competenties hebben we in de maatschappij allemaal nodig. Het zou goed zijn als deze competenties meer aandacht krijgen in het onderwijs.

Ook doen we nog steeds of het vervolgonderwijs een weg is van laag naar hoog. Dat beeld moeten we echt kantelen. Minister Dijkgraaf praat liever over een ‘waaier van mogelijkheden’: meer praktisch, meer theoretisch, meer creatief, etc. En in iedere richting moet je je kunnen ontwikkelen en gewaardeerd worden. Met deze gedachten breken we met het verleden en waait er een nieuwe wind op het Ministerie van Onderwijs

 

Het bindend studieadvies herzien

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies dat een universiteit of hogeschool geeft aan een student over zijn of haar voortgang en prestaties tijdens het eerste jaar van de studie. Het advies is bindend, wat betekent dat de student een bepaald aantal studiepunten moet halen om door te mogen gaan met de opleiding.

Het BSA geeft studenten dus extra druk om zoveel mogelijk studiepunten te behalen in het eerste jaar, wat hen behoorlijk wat stress kan opleveren. De minister vindt deze prestatiedruk verontrustend hoog. Hij komt daarom deze maand met een herziening van het bindend studieadvies.

Het valt hem op dat door het BSA de andere aspecten van het studerende leven onder druk komen te staan: het sociale welzijn, de sfeer, alles wat buiten de les gebeurt en wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een student. ‘Prestatiedruk is reëel’, aldus de minister, ‘maar we moeten niet téveel van de studenten vragen.’ Blij met deze nieuwe zienswijze. Er waait een nieuwe wind op het Ministerie van Onderwijs.

Toekomstverkenning

Om een toekomstbestendige opzet van het mbo, hbo en wo te hebben die aansluit op de vraag van studenten, de arbeidsmarkt en de samenleving, heeft de minister iedereen uitgenodigd om mee te denken hierover. Mooi dat inspraak mogelijk is! In de Toekomstverkenning wordt nagedacht over ontwikkelingen, zoals vergrijzing, internationalisering, klimaattransitie, diversere studentenpopulatie en de impact ervan op het onderwijs.

Vanuit Studiekeuze bootcamp® zijn we blij met het gedachtegoed van deze minister en we houden de ontwikkelingen goed in de gaten, zodat we de leerlingen die we aan onze tafel krijgen op een goede manier kunnen voorbereiden op hun volgende stap: die van het vervolgonderwijs!

 

Deze blog is geschreven door studiekeuze bootcamp® adviseur Linda Witte.

Meer weten? Neem dan contact met haar op.