Nieuwe selectieprocedure zorgt voor eerlijkere kansen

De nieuwe selectieprocedure bij Geneeskunde in Leiden zorgt voor eerlijkere kansen.

Onze collega Ellen Verheijen is naast studiekeuze adviseur ook decaan op een school voor voortgezet onderwijs in Helmond.

Afgelopen maand heeft zij samen met collega decanen uit de kring regio Eindhoven/Helmond de Universiteit Leiden bezocht. In deze blog neemt zij jullie mee in

  • de nieuwe selectiemethode Geneeskunde
  • de verschillen tussen criminologie en security studies.

Leiden introduceert een nieuwe selectie voor de studie Geneeskunde

De Universiteit Leiden heeft onlangs een nieuw numerus fixus selectieproces geïntroduceerd voor de studie geneeskunde. Deze zal het nieuwe studiejaar 2023-2024 gehanteerd gaan worden. De nieuwe selectieprocedure bij Geneeskunde in Leiden zorgt voor eerlijkere kansen.

Numerus Fixus, waarom eigenlijk?

Het instellen van een numerus fixus is vaak gebaseerd op verschillende factoren. Het houdt rekening met factoren als de beschikbare faciliteiten, het aantal beschikbare docenten en de vraag naar de opleiding. Opleidingen met een numerus fixus hebben meestal een beperkt aantal plaatsen. Het doel van een numerus fixus is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en massaliteit bij opleidingen te voorkomen. Het zorgt ervoor dat het aantal studenten in evenwicht is met de beschikbare middelen. Er kan dan voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding worden geboden aan de studenten.

Oude en nieuwe systeem

Voorheen werd de selectie voor de studie geneeskunde gedaan op basis van de gemiddelde cijfers van de middelbare school en een decentrale selectieprocedure. Dit zorgde echter voor een grote druk op scholieren om hoge cijfers te halen en veel tijd te besteden aan het voorbereiden op de selectieprocedure.
Met het nieuwe selectieproces wil de Universiteit Leiden de nadruk leggen op de persoonlijke kwaliteiten en motivatie van de studenten. Er wordt nu gebruik gemaakt van een speciale selectietoets. Hierbij worden studenten getest op hun kennis, inzicht en vaardigheden. Daarnaast wordt er gekeken naar de motivatie en persoonlijke eigenschappen van de studenten. Hierbij kun je denken aan vaardigheden als communicatieve vaardigheden, samenwerking en empathie.

De nieuwe selectieprocedure bij Geneeskunde zorgt voor eerlijkere kansen.

Het nieuwe selectieproces wordt als eerlijker beschouwd, omdat het minder afhankelijk is van de cijfers op de middelbare school. Hierdoor krijgen studenten die misschien minder goede cijfers hebben gehaald, maar wel over de juiste persoonlijke kwaliteiten beschikken, een eerlijke kans om toegelaten te worden tot de studie geneeskunde.
Het nieuwe numerus fixus selectieproces van de studie geneeskunde aan de Universiteit Leiden is een stap in de richting van een meer objectieve en rechtvaardige selectieprocedure. Het geeft studenten de mogelijkheid om zich te onderscheiden op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en motivatie, in plaats van alleen op basis van hun cijfers. Zo sluiten ze ook de voorsprong uit van studenten die zich konden veroorloven zich voor te bereiden op de selectie via een duurbetaalde numerus fixus training door een commerciëel trainingburo. Zo zorgt de nieuwe selectieprocedure bij Geneeskunde in Leiden voor eerlijkere kansen.

Wat is het verschil tussen criminologie en security studies?

Criminologie en Security Studies zijn beide studierichtingen die zich richten op het begrijpen en aanpakken van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

Focus
Criminologie richt zich voornamelijk op het begrijpen van criminaliteit, de oorzaken ervan, de impact op individuen en samenlevingen, en het ontwikkelen van preventie- en interventiestrategieën. Security Studies daarentegen richt zich op bredere veiligheidskwesties, waaronder terrorisme, internationale veiligheid, conflicten en veiligheidsbeleid.

Benadering
Criminologie is vaak meer sociaalwetenschappelijk van aard en gebruikt methoden zoals statistische analyse, onderzoek naar gedrag en sociaal-culturele theorieën om criminaliteit te bestuderen. Security Studies daarentegen kan een bredere benadering hebben en putten uit disciplines zoals politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en veiligheidsstudies om veiligheidsvraagstukken te analyseren.

Toepassingsgebied
Criminologen kunnen zich richten op zaken als criminaliteitspreventie, strafrechtelijk beleid, rehabilitatie van daders en slachtofferondersteuning. Security Studies kunnen zich daarentegen bezighouden met nationale veiligheid, terrorismebestrijding, inlichtingenwerk, veiligheidsbeleid en internationale veiligheidskwesties.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte inhoud en focus van deze studierichtingen kunnen variëren afhankelijk van de universiteit en het programma.

 

Wil je meer informatie over de studies aan de Universiteit Leiden, of wil je een persoonlijk studiekeuze advies? Neem contact op met mij of met een van de studiekeuze bootcamp adviseurs bij jou in de buurt.

 

Deze blog is geschreven door Ellen Verheijen